Váš partner ve světě tematických televizí

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a oblasti, a to za účelem případného kontaktu s obchodní nabídkou. Souhlas uděluji společnosti Atmedia Czech s.r.o., IČ 03708799, sídlem Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00. Souhlas uděluji na 2 roky.

Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

—————————————————–

Informace poskytované při získávání osobních údajů od subjektu údajů podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů bude Atmedia Czech s.r.o., IČ 03708799, sídlem Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00. Údaje bude správce zpracovávat jenom po dobu 2 let nebo do chvíle, kdy odvoláte svůj souhlas, a to pouze za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje budou po uplynutí této lhůty ze systémů správce smazány. Tento souhlas bude skartován po uplynutí 3 let ode dne, kdy dojde k ukončení zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu, tedy od posledního zaslání obchodního sdělení nebo od chvíle, kdy odvoláte svůj souhlas na e-mailové adrese .

Správce zaručuje ochranu zpracovávaných osobních údajů bezpečnostními opatřeními určenými čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje správce neposkytuje žádné další třetí straně (nejsou předávány ani do žádné třetí země či mezinárodní organizaci). Vaše osobní údaje správce nezveřejňuje.

Nad svými osobními údaji budete mít pořád kontrolu:

  • máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
  • máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
  • máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
  • máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů,
  • máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem správce Vaše osobní údaje zpracovává, tedy pokud se domníváte, že správce postupuje při zpracovávání Vašich osobních údajů protiprávně, nebo se domníváte, že došlo k porušení některých z Vašich výše uvedených práv, máte možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www: https://www.uoou.cz).

 

V Praze dne 21. 04. 2021

 
Nahoru